BRANŞ PROGRAMLARIMIZ

ANTALYA ARMA KOLEJİ

BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMI

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler.

Öğrenciler, temel fiziksel beceriler edinmenin yanı sıra spordan zevk duymayı öğrenirler. Sosyal etkileşim, iş birliği, takım çalışması becerileri edinir, strateji geliştirmeyi, sorun çözmeyi ve rekabet etmeyi gerektiren ortamlarda bulunurlar. Öğrencilerimiz ayrıca fiziksel zindeliklerini artırır, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda spor dallarına yönlendirilirler. Yıl boyunca süren kulüp ve okul sonrası etkinlikleri aracılığıyla becerilerini geliştirmeye devam ederler.

MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar. Ortaokul, müzik kavramları ve simgeleri öğrenilmeye devam edilir, ayrıca müzik teknolojisi programa dahil edilir. Öğrenciler, müziğin duyguları, düşünceleri ve tecrübeleri paylaşmaya yarayan, toplumsal ve kültürel sınırları aşan bir anlatım yolu olduğunu öğrenirler.

5. sınıftan itibaren 8. sınıfın sonuna kadar öğrenciler; yan flüt, keman, gitar ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer, solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini geliştirirler.

TEKNOLOJİ PROGRAMI

Öğrencilerimiz, internet kullanımı, kelime işlem çalışmaları, masaüstü yayıncılık, elektronik tablo, çoklu ortam sunumları hazırlama gibi çeşitli teknoloji becerileri edinirler. Bunların yanı sıra, öğrencilerimiz, simulasyon, geometri yazılımları, dil öğrenme yazılımları, etkileşimli öğrenme için, başvuru kaynağı (ansiklopediler, sözlükler vb) olarak tasarlanan internet tabanlı kaynakları kullanırlar. Internet aracılığıyla öğrenciler, öğrenme heveslerini artıran, dünya üzerindeki müzeleri ve kütüphaneleri ziyaret edebilir, heyecan verici otantik yapıtları, kaynakları görebilirler.

Öğrencilerimiz, teknoloji sayesinde alternatif bir anlatım yolu geliştirirler. Düşüncelerini çoklu ortamlarda ortaya koyup iletebilir, başkaları tarafından kullanılabilecek kaynaklar tasarlayabilirler.

KULÜP ETKİNLİKLERİ

2015-2016 Eğitim-öğretim yılında 5-8. sınıf öğrencilerimiz için okul sonrası ve kulüp etkinlikleri adı altında ders dışı etkinlikler sunulmaktadır. Spor etkinlikleri, Arma Koleji ve çeşitli spor kluplerinin işbirliği ile yürütülen çalışmalardır.

Aktiviteler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri gözönünde bulundurulur, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştiren, özgüvenli, başkalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.

Kulüp etkinlikleri, bütün ortaokul öğrencilerimizin katıldığı etkinlikler olup sosyal, kültürel, akademik ve sportif faaliyet ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz diledikleri etkinliklere katılabilirler. Öğrencilerimiz, spor ve kültürel ağırlıklı olan okul sonrası etkinliklere katılmaları için teşvik edilirler. Bu etkinlikler, 15:45-17:00 saatleri arasındadır ve aşağıdaki biçimde uygulanır:

Takım Çalışmaları:

Öğrencilerimizin yeteneklerini daha da geliştirebilmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Okul takımlarındaki öğrenciler, okulumuzu temsil etme şansına da sahiptir. Bale, halk oyunları, satranç, koro, piyano, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, yüzme, atletizm ve futbol bu etkinliklerden bazılarıdır.

Diğer Sportif ve Kültürel Çalışmalar:

Bu etkinliklerde, takım çalışmalarına katılamayan öğrencilerimize benzer sportif ve kültürel çalışmalar yapma olanağı sağlanmaktadır. Bütün öğrenciler kulüp çalışmalarına katılır, ancak okul sonrası çalışmalarına katılmak isteğe bağlıdır.

KAYIT GÖRÜŞMESİ İÇİN;
MODERN YABANCI DİLLER
FRANSIZCA VE ALMANCA

Farklı dillere ilişkin bilgi ve beceri edinen öğrencilerin, hem dünya vatandaşı hem de kendi ülkelerinin bir vatandaşı olarak ufku genişler. Okulumuzda ana dillerinin ve İngilizcenin yanı sıra, öğrencilere üçüncü dil olarak, Fransızca ya da Almanca öğrenme seçeneği sunulur.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERVİSİ

Ortaokul, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin birinci kademeden ikinci kademeye, daha sonra da ilköğretim okulundan liseye geçerken kolaylıkla uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ilköğretim okulu ikinci kademeye uyum sağlar ve liseye hazırlanırlar. Farkındalıklarını geliştirmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler. Meslekler Günü etkinliğimiz ise öğrencilerimizin, pek çok mesleğin özelliklerini öğrenip hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

İLKELERİMİZ
 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Toplumun bütün üyelerine saygı duymak.
 • İnsanın gelişimindeki zenginliğin ve her bireyin benzersiz olduğunun bilincinde olmak.
 • İnsan gelişiminin her aşamasını dikkate almak.
 • Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerine inanmak.
 • Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek.
 • Bireyin ve toplumun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak.
 • Kişiliğin herşeyden önemli olduğuna inanmak.
 • Her bireyin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adanmışlık.
 • Farklı olan saygı duymak.
 • Topluma ve ulusa hizmet ederek kamu yararı için çalışmak.
 • Okul topluluğunun bütün üyelerinin küresel bilincini artırmak.